DALEKIE COFNIĘCIE

Jakkolwiek daleko cofnąć by się przyszło w głąb genezy, zawsze napotka się jakieś teksty, jakieś wytwory językowe; nie­zwykle trudno jest przeprowadzić podział mię­dzy nimi. Bo czyż można wykluczyć wszystkie czynniki językowe, które odgrywały rolę w ge­nezie kolejnej powieści Balzaca, wszystkie pisma tych, którzy wprawdzie nie byli pisa­rzami, byli za to filozofami, moralistami, pa- miętnikarzami, kronikarzami życia społeczne­go? Albo nawet ów tekst anonimowy, za to wszechobecny, który wypełnia strony gazet, ksiąg prawniczych, a także codzienne rozmo­wy? To samo daje się powiedzieć o związkach łączących utwory danego autora.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!