DEFINIOWANY TYP

Typ definiowany jest jako połączenie kilku właściwości wypowiedzi literackiej, uchodzą­cych za ważne dla utworów, w których wystę­pują. Poza obrębem teoretycznej refleksji poję­cie typu traci wszelką użyteczność, albowiem dla jego urobienia zawsze trzeba abstrahować od wielu rozmaitych i uznanych za mniej waż­ne cech oraz zatrzymywać się przy tych, które dominują w strukturze utworu. A gdy abstra­kcja ta równa jest zeru, każde dzieło staje się szczególnym typem (zdanie to nie jest niczym niedorzecznym); przy maksymalnym stopniu abstrakcji należy ujmować wszystkie utwory jako należące do tego samego typu (którym jest literatura). Pomiędzy tymi biegunami znajdują się typy, do których przyzwyczaiły nas poetyki klasyczne, a więc poezja i proza, tragedia i komedia itp.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!