FILOZOFIA CZY LOGIKA

W dyscyplinach takich jak filozofia czy logika, w niektórych ich kierun­kach wzrosło zainteresowanie dla tekstu w pro­cesie ludzkiej komunikacji i szerzej ludzkiej interakcji. Zrodzona na terenie filozofii  teo­ria aktów mowy wnosi istotne obserwacje i rozróżnienia ważne dla rozumienia mechaniz­mów językowej komunikacji. Akty mowy po­zwalają wyróżnić takie wypowiedzi, które są aktywnością nie tylko słowną, lecz swoistymi dokonaniami, tego, co się nazywa. Są nie mó­wieniem o czymś, lecz robieniem czegoś. Są to wypowiedzi, które nie mogą być oceniane jako fałszywe lub prawdziwe. Ich właściwa ocena dotyczy czegoś, co można by może nazwać ich skutecznością lub nieskutecznością. Teoria ta­kich wypowiedzi musiała wprowadzić pojęcie warunków skuteczności aktu komunikacyjnego (dosłownie:  warunków     szczęśliwości).

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!