GŁÓWNA SEKWENCJA

Na przykład:Bergamin przybywa do obcego miasta, za­proszony na ucztę przez Messire Cane; ten w ostatniej chwili cofa zaproszenie bez wynagro­dzenia szkód Bergaminowi, który musiał po­nieść^ duże wydatki. Pewnego dnia spotyka on Messire Cane. Opowiada mu historię Prymassa opajta Cluny. Prymasso przyszedł na ucztę wy­dawaną przez opata bez zaproszenia; opat od­mówił mu poczęstunku, lecz później pod wpły­wem wyrzutów sumienia obsypał Prymassa łaskami. Messire Cane pojmując aluzję wyna­gradza Bergaminowi poniesione szkody.Główna sekwencja zawiera wszystkie obo­wiązkowe składniki: stan początkowy Bergami- na, jego pogorszenie, stan strapienia, w jaki popada, odkrycie sposobu, który pozwoli mu się z niego wydobyć, stan końcowy podobny do pierwotnego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!