KAŻDY PRZYKŁAD

Oprócz wspomnianej już książki Lubbocka należy zacytować — niestety, tylko zacytować — inne, które pojawiły się później, jak Temps et roman (Czas i powieść) Jeana Pouillona, Rhetoric oj Fiction (Retoryka fik­cji) Wayne Bootha, Poetika kompozicyi {Poe­tyka kompozycji) Borysa Uspienskiego oraz pracę Gerarda Genetfa Discours du recit (Wy­powiedź narracyjna). Badania te wyświetliły wiele aspektów naszego problemu i w szczegó­łowych rozważaniach należy na nich się opie­rać. Ze swej strony i w przeciwieństwie do większości cytowanych pnąc położymy nacisk na opis nie tyle poszczególnych rodzajów punktów widzenia, ile samych kategorii pozwala­jących na wyodrębnienie owych rodzajów. Ja­koż każdy przykład takiego punktu widzenia, omawiany w dotychczasowych badaniach, łączy w sobie wiele różnych cech charakterystycz­nych, które warto kolejno prześledzić.

 

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!