KIERUNEK WYSIŁKU

Tę pierwszą kategorię dotyczącą w su­mie kierunku konstrukcyjnego wysiłku, jaki podejmuje czytelnik (począwszy od percepcji kieruje się ku jej podmiotowi albo ku jej przedmiotowi), należy wyraźnie odróżnić od drugiej, która z kolei dotyczy nie jakości, lecz ilości zdobytej informacji lub, jeśli kto woli, stopnia wiedzy Posługując się wciąż metaforą wizualną, można wewnątrz tej drugiej kategorii wydzielić dwa odrębne po­jęcia obszaru (czy kąta) widzenia oraz jego głębi czy stopnia jego przenikliwości.Co się tyczy obszaru, oba skrajne bieguny są określane jako punkty widzenia wewnętrz­ny i zewnętrzny lub jako widzenie „od we­wnątrz” i „od zewnątrz”.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!