KOMPLEMENTARNY STOSUNEK

Mówiliśmy na początku o komplementarnym stosunku poetyki i krytyki; teraz, gdy dokona­liśmy opisu tekstu literackiego, możemy poksid się o równie szkicowe porównanie poetyki z pozostałymi dyscyplinami, dzielącymi trady­cyjnie między siebie dziedzinę literatury. Przede wszystkim z historią literatury. Aże­by jednak przystąpić do tego porównania, mu­simy przyjrzeć się lepiej temu, co oznaczają oba słowa. Wskazując na dwuznaczność termi­nu Jurij Tynianow pisał w 1927 roku: „Przy­jęty punkt widzenia określa typ badań. Dwa zasadnicze typy dają się tu wyróżnić: badanie genezy zjawisk literackich oraz badanie li­terackiej zmienności, czyli ewolucji sze­regu” . Weźmiemy przeciwstawienie to za punkt wyjścia, pozwalając sobie nadać mu sens całkiem odmienny od tego, jaki nadawał mu Tynianow.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!