OSTATNI STOPIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA

Ostatnim stopniem przekształcenia słów postaci jest to, co można nazwać mową opo­wiedzianą: poprzestaje się tu na zareje­strowaniu treści aktu słownego, bez zachowa­nia żadnego jego elementu. Wyobraźmy sobie zdanie następujące: „Powiadomiłem matkę o      mej decyzji poślubienia Albertyny”; mówi nam omo, że miała miejsce wypowiedź, mówi też o jej treści, my jednak nie znamy żadnego z wyrazów, które zostały „rzeczywiście” (to znaczy fikcyjnie) wymówione. Modalność wypowiedzi polega więc na stop­niu dokładności, z jaką wypowiedź ta przywo­łuje własne odniesienie: stopień maksymalny właściwy jest mowie niezależnej, minimalny — opowiadaniu o faktach niewerbalnych, nato­miast w pozostałych wypadkach występują stopnie pośrednie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!