OSTATNIA WŁAŚCIWOŚĆ

Ostatnią istotną właściwością charakte­ryzującą stosunek aachodzący między czasem wypowiedzi a czasem fikcji jest częstotli­wość. Trzy możliwości teoretyczne nasuwają się tutaj: opowiadanie syngulatywne, w którym jedna wypowiedź przywołuje jedno zdarzenie, opowiadanie repetytywne, w którym wiele wypowiedzi przywołuje jedno to samo zdarzenie, wreszcie wypowiedź i t e- r a t y w n a, która sama jedna przywołuje wie­le zdarzeń (do siebie podobnych). Opowiadanie syngulatywne odbywa się bez komentarza. Opowiadanie repetytywne może być wynikiem wielu procesów: obsesyjnego podejmowania tej samej historii przez tę samą postać; uzu­pełniających opowiadań kilku postaci o tym samym fakcie (co stwarza złudzenie stereosko­powe); sprzecznych opowieści jednej lub wielu postaci, które każą nam powątpiewać w rzeczy­wistości lub dokładnym przebiegu poszczegól­nych zdarzeń.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!