PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOWE

Przede wszystkim zdania tekstu literackiego dzielą ze wszystkimi innymi wypowiedziami większość swoich cech charakterystycznych, ponadto ich cechy uznane za specyficzne występują także w grze słów, w wyliczankach, w wyrażeniach argotycznych itd. W sposób mniej oczywisty odwołują się one do przedstawień rysunkowych lub gestycznych. Organizacja wypowiedzi wier­szy lirycznych ma pewne właściwości wspólne z wypowiedziami filozoficznymi, z modlitwa­mi z zaklęciami. Opowiadanie literackie wiadomo — jest bliskie narracji historycznej, dziennikarskiej wypowiedzi świadka. Antropo­log przyzna literaturze rolę podobną jak kinu czy teatrowi, a jeszcze ogólniej — wszelkie] symbolizacji.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!