SĄDY ESTETYCZNE

Sądy estetyczne są sądami, które implikują swój własny proces wypowiadania. Nie można pomyśleć takiego sądu, aby nie uwzględnić in­stancji wypowiedzi, w obrębie której został wydany, oraz podmiotu, który to uczynił. Mo­gę wiele mówić o pięknie, które znamionuje według mnie utwory Goethego, mogę mówić o    pięknie, które dostrzegał w nich Schiller lub Tomasz Mann. Natomiast kwestia ich pięk­na samego w sobie nie ma żadnego sensu. Być może tę właściwość sądów estetycznych miała na uwadze estetyka klasyczna, kiedy stwier­dzała, że sądy takie zawsze są indywidualne. W perspektywie tej widać wyraźnie, dlacze­go poetyka nie może i nie powinna uważać za swoje pierwsze zadanie wyjaśnienia sądów estetycznych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!