SILNY KONTRAST

Równie silny jest kontrast między punktami widzenia Quentina i Beny’ego we Wściekłości i wrzasku.Rozróżnia się kąt widzenia i jego głębokość: można inie poprzestać na powierzchni fizycznej czy psychologicznej, lecz próbować wniknąć w podświadome intencje postaci, przedstawić ana­lizę ich psychiki (do czego one same nie byłyby zdolne).Posłużmy się przykładem ilustrującym obie kategorie kierunku i wiedzy.„Przyglądał się jednak pani Dambreusewydała mu się urocza, mimo trochę za du­żych ust i nazbyt szerokich nozdrzy. Miała ja­kiś szczególny wdzięk. W bujnych puklach jej włosów była [jakby] omdlewająca namięt­ność, a czoło o barwie agatu, pod którym zda­wało się kryć wiele myśli, miało w sobie coś władczego” .

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!