SPECYFIKACJE I REAKCJE

Nasze poprzednie opisy pozwalają sądzić, żel każdy predykat różni się całkowicie od po­zostałych. Otóż nawet przy pobieżnych oglę­dzinach można zauważyć istniejące pokrewień­stwo między pewnymi czynnościami, a więc i możliwość przedstawienia ich jako jednej czynności, przybierającej liczne formy. Propp uczynił już pierwszy krok w tym kierunku, sprowadzając wszystkie bajki czarodziejskie do zaledwie trzydziestu jeden funkcji. Jednak­że na pozór arbitralny wybór tej liczby nie przekonał jego czytelników: jest ona zarazem zbyt wysoka i zbyt niska. Zbyt niska, jeśli po­myśleć, że wszystkie możliwe działania mają sprowadzać się dzięki empirycznym przegru­powaniom zaledwie do trzydziestu jednego; zbyt wysoka, o ile się wychodzi nie od rozmai­tych działań, ale od aksjomatycznego modelu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!