SUGESTYWNE OPISY

Jakkolwiek sugestywne są opisy, które te prace zawierają, są one zawsze tylko dużym przybliżeniem, którego zasługą jest wskazanie drogi. Problem wartości wydaje się bardziej złożony. Na zarzuty stawiane anali­zom inspirowanym zasadami poetyki, jakoby nie umożliwiały zrozumienia wartości, można odpowiedzieć po prostu, że tego rodzaju zagad­nienie należy wysuwać o wiele później, że nie należy zaczynać od końca, nim poczynione zo­staną pierwsze kroki. Można wszelako zadawać pytanie, w jakim kierunku powinny pójść na­sze wysiłki.Jest dzisiaj niezaprzeczalną prawdą, że sąd o wartości jakiegoś utworu zależy od jego struktury. Być może jednak trzeba jeszcze większy nacisk kłaść na inny fakt: owa struktura nie jest jedynym czynnikiem takiego sądu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!