WIELKIE ZAGADNIENIE

Drugie wielkie zagadnienie — to, którym się zajmuje semantyka substancjalna — wiąże się z odpowiedzią na pytanie: co to znaczy? Tu także ważną rzeczą jest oddzielenie od sie­bie problemów zazwyczaj omawianych łącznie.Można od razu zapytać, w jakiej mierze tekst literacki opisuje świat (swojego referenta); można, innymi słowy, postawić problem jego prawdziwości. Powiedzenie, że tekst literacki odnosi się do jakiejś rzeczywistości, że ta rze­czywistość stanowi jego referencjalne odnie­sienie, wprowadza zatem nowy stosunek, stosu­nek prawdziwości, i udziela prawa temu, kto tak twierdzi, do poddawania wypowiedzi lite­rackiej próbie prawdy, do prawa wyrokowania, że jest ono prawdziwe lub fałszywe.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!