WSPOMNIANY STOSUNEK

Jeśli się mówi, że dana książ­ka ilustruje raczej tę, a nie inną strukturę, to dlatego, że wspomniany stosunek jest w niej stosunkiem dominującym. Pojęcie domina­cji czy ważności pojawiało się już wiele razy w tej rozprawie, lecz nie jest jeszcze moż­liwe pełne jego rozwinięcie. Trzeba poprzestać na stwierdzeniu, że ta dominacja ma aspekty ilościowe (wskazuje typ stosunków najczęściej występujących między jednostkami), a także jakościowe (te stosunki między jednostkami po­jawiają się w uprzywilejowanych momentach).Wyróżniamy dwa zasadnicze typy organizacji ; tekstu, idąc w tym za sugestią Borysa Tomaszewskiego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!