WYMOWNE PRZYKŁADY

Tu także histo­ria malarstwa dostarcza wymownych przykła­dów. Wystarczy przypomnieć obrazy a n a- morficzn e, szyfrowane rysunki, które są niezrozumiałe, gdy się je ogląda od przodu, z najczęściej przyjmowanego punktu widzenia, które jednak oglądane ze szczególnego punktu widzenia (ina ogół równoległego do obrazu) dają obraz znanych przedmiotów. Ta rozbież­ność między punktem widzenia zawartym w dziele a najczęściej przyjmowanym wobec niego, ujawniia realność pierwszego, jak rów­nież wagę punktu widzenia dla rozumienia dzieła.Istnieją już liczne teorie punktu widzenia w literaturze; można nawet powiedzieć, że jest to w poetyce tego stulecia najlepiej zbadany aspekt dzieła.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!